คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับสินค้า

หน้าหลัก / คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินค้า

  • : สินค้า โนบิ โนบิ ทั้งหมดเป็นออร์แกนิกหรือไม่?
  • : สินค้า โนบิ โนบิ ทั้งหมด ได้ผ่านรับการรับรองจาก USDA ออร์แกนิก เราจึงใช้เฉพาะส่วนผสมออร์แกนิก ที่ผ่านการรับรองในสินค้าของเรา
  • : ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรองจาก USDA หมายถึงอะไร?
  • : โปรดคลิกที่นี่ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิกที่ผ่านการรับรองจาก USDA
  • : สินค้า โนบิ โนบิ ทั้งหมดเป็นฮาลาลหรือไม่?
  • : สินค้าโนบิ โนบิ ทั้งหมดของเราได้ผ่านการรับรองฮาลาล
  • : สินค้า โนบิ โนบิ มีวัตถุกันเสีย สีสังเคราะห์ สารให้ความหวานหรือรสชาติสังเคราะห์หรือไม่?
  • : สินค้า โนบิ โนบิ ปราศจากวัตถุกันเสีย สีสังเคราะห์ สารให้ความหวานและรสชาติสังเคราะห์