USDA Organic คืออะไร ?

USDA (U.S. Department of Agriculture) คือตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของสหรัฐอเมริกา

สินค้าที่จัดเป็น Organic Food ตามมาตรฐาน USDA คือสินค้าที่ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม(GMOs)หรือฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี พืชที่ปลูกด้วยดินที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์

  • การได้มาซึ่งการรับรองมาตรฐานสากลนี้จะมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่พื้นที่ที่ใช้ปลูกวัตถุดิบจะต้องปลอดสารเคมีอย่างน้อย 3-5 ปี โดยต้องปลูกแบบวิธีธรรมชาติ และผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานต่างประเทศและทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตวัตถุดิบจะต้องปลอดการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด
  • NOBI NOBI พัฟข้าวหอมมะลิออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกแท้ด้วยวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน USDA จึงมั่นใจได้ว่า ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ปราศจากสารเคมีอันตราย เหมาะกับหนูน้อยทุกวัย คุณพ่อคุณแม่จึงมั่นใจได้ว่าลูกๆ จะได้รับของดีมีประโยชน์ จาก NOBI NOBI อย่างแน่นอน